Thống Kê

Thống kê được thực hiện cuối tháng 5/2019 trên 2 kênh chính là FacebookYoutube. Nếu những con số thống kê này phù hợp với chiến dịch truyền thông của bạn thì vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Facebook

thong ke facebook vanmiu beauty
thong ke facebook vanmiu beauty 1thong ke facebook vanmiu beauty 2thong ke facebook vanmiu beauty 3thong ke facebook vanmiu beauty 4

Những post tương tác nhiều nhất

thong ke facebook vanmiu beauty 5

thong ke facebook vanmiu beauty 6 thong ke facebook vanmiu beauty 7 thong ke facebook vanmiu beauty 8

thong ke facebook vanmiu beauty 10 thong ke facebook vanmiu beauty 11 thong ke facebook vanmiu beauty 12 thong ke facebook vanmiu beauty 13

Youtube

thong ke youtube vanmiu beauty

thong ke youtube vanmiu beauty 1

thong ke youtube vanmiu beauty 20 thong ke youtube vanmiu beauty 21 thong ke youtube vanmiu beauty 22 thong ke youtube vanmiu beauty 23

 

Shopping cart0
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng!
Continue shopping