Tag Archives: PG

HỌC MAKEUP CHO PG CÓ QUAN TRỌNG KHÔNG?

pg-trach-nhiem

PG ngày nay được liệt vào danh sách các ngành nghề HOT. Vì vậy, viêc học makeup cho PG cũng ngày càng được quan tâm hơn trước rất nhiều! Là một nghề liên quan trực tiếp đến hình ảnh thương hiệu và phải tiếp xúc với khách hàng nên PG cần phải có một ngoại […]