Tag Archives: hướng dẫn đánh giá đề xuất

Hướng Dẫn Đánh Giá Đề Xuất Trên Fanpage Và Google Địa Phương

Hướng Dẫn Đánh Giá Đề Xuất Trên Fanpage Vanmiu Beauty B1: Mở App Facebook trên điện thoại và vào Vanmiu Beauty, click vào biểu tượng 3 chấm như hình bên dưới.   Bước 2: Click vào viết đề xuất (xem hình bên dưới)   Bước 3: Bạn có muốn đề xuất Vanmiu Beauty, chọn có […]