Tag Archives: điều khoản vận chuyển

Xin Lỗi, Vân chỉ là ” Người Vận Chuyển”

Hôm nay, Vân viết bài viết này để gửi đến các bạn chính sách vận chuyển hàng hóa, những điều khoản và trách nhiệm của người order , cũng như đối với ” Người Vận chuyển” như Vân. Vân Không Bán Hàng, Vân Chỉ Là Người Vận Chuyển Việc Vân nhận order hàng Mỹ  nó […]